Trang chủ
Hoạt động kinh doanh Âu Lạc Thịnh
13:39 | 08/06/2016
Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh phục vụ: - Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị có hệ thống âm thanh ánh sáng, máy chiếu, ăn nhẹ, tiệc liên hoan.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI ÂU LẠC THỊNH
Địa chỉ: 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.516060 - Fax: 0583.516068
Email liên hệ: sales@aulacthinh.com.vn