Mời Quý khách tham khảo


NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH
Âm thanh , ánh sáng, sân khấu Show (4 tiếng)
Chương trình Karaoke suốt tiệc Show (4 tiếng)
Màn chiếu +máy chiếu Show (4 tiếng)
Đàn organ Show (2 tiếng)
Tiết mục múa khai mạc sôi động (Haiwai,sexy,múa bụng,carival….) Tiết mục
Ca sĩ (hát 2 bài) Ca sĩ
MC dẫn chương trình Show (4 tiếng)
Ban nhạc (4 nhạc công ) Show (2 tiếng)
Nhóm xiếc / ảo thuật Show (20 phút)
Màn hình led 4 tiếng
Backdrop mét
Âm thanh , ánh sáng, sân khấu Show (4 tiếng)
Phí bắn Backdrop (theo kích thước của ÂLT) Cái
Rượu Champage Chai
Pháo hoa kim tuyến Lần
Pháo hoa kim tuyến Show (4 tiếng)

Chương trình được áp dụng từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019