Đồng cảm với khó khăn của nhân dân xã Xuối Cát, cán bộ công nhân viên Âu Ljac Thịnh đã có chuyến đi từ Thiện ý nghĩa...Nha Trang, xuân Đinh Dậu 2017