(Dành Cho Tiệc Cưới)

NƯỚC NGỌT

1

Coca, Fanta, Sprite

Chai

10.000 đ

2

Coca, Fanta, Sprite

Lon

14.000 đ

3

Sanest

Lon

16.000 đ

4

Aqua Good -500ml

Chai

8.000 đ

5

Vikoda - Lavie(500ml)

Chai

10.000 đ

BIA

1

Saigon Special

Lon

20.000 đ

2

Saigon Lager

Lon

15.000 đ

3

Tiger 650ml

chai

26.000 đ

4

Tiger 330 ml

Lon

18.000 đ

5

Tiger 330 ml

Chai

16.000 đ

6

Heineken

Chai

20.000 đ

7

Heineken

Lon

22.000 đ

Nước trọn gói trong 02 giờ (tối thiểu 200 khách)

1

Bia tiger chai nhỏ, nước ngọt chai, suối

340.000đ/ bàn

2

Bia heineken chai, nước ngọt chai, suối

420.000đ/ bàn

  • Phí phục vụ nước (khách mang bia, nước ngọt vào):140.000đ/ bàn

Ghi chú: Giá thức uống có thể thay đổi theo thời điểm.

Áp dụng từ ngày 01/ 09/ 2018