Chương trình chỉ áp dụng cho số lượng bàn tiệc được đặt chính thức .

Tất cả quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền

ÁP DỤNG TỪ 01/10/ 2018 ĐẾN 31/03/2019

Khuyến mãi từ 15 bàn – 20 bàn : 8.050.000VND

©     Đội ngũ tiếp tân đón khách nồng hậu và duyên dáng                   

©     Sổ hồng kí tên lưu niệm và 2 cây bút                                          

©     Trang trí phông sân khấu , cổng hoa và đôn hoa                          

©     Hoa tươi đặt bàn                                                                        

©     Trang trí bàn lễ tân đón khách ấn tượng                                       

©     Bao áo ghế , nơ và khăn ăn                                                          

©     MC dẫn chương trình nghi lễ (tiếng Việt)                                      

©     Bánh cưới trang trí 5 tầng                                                            

©     Tháp ly Champagne và 2 chai rượu mừng                                     

©     Trang trí bảng báo lễ thành hôn ,giá để hình cưới                          

©     Ăn nhẹ cho cô dâu và chú rể trước buổi tiệc                                

©     Pháo hoa kim tuyến (2 lần)                                                          

©     Giảm 70% giá dịch vụ chiếu LED                                                                          

400.000 Đ

100.000 Đ

700.000 Đ

200.000 Đ

500.000 Đ

800.000 Đ

500.000 Đ

500.000 Đ

300.000 Đ

100.000 Đ

150.000 Đ

400.000 Đ

3.500.000 Đ

Khuyến mãi từ 21 bàn – 30 bàn : 12.800.000VND

©      Đội khánh tiết đón khách tại cổng chính                                                         

©      Tranh kí tên lưu niệm và 2 cây bút                                                                 

©      Trang trí sân khấu , cổng hoa và đôn hoa                                                        

©      Hoa tươi đặt bàn                                                                                               

©      Trang trí bàn lễ tân đón khách ấn tượng                                                          

©      Bao áo ghế , nơ và khăn ăn                                                                              

©      Vũ đoàn múa khai tiệc                                                                                      

©      MC dẫn chương trình nghi lễ (tiếng Việt)                                                      

©      Tháp ly Champagne và 2 chai rượu mừng                                                      

©      Trang trí bảng báo lễ thành hôn ,giá để hình cưới                                          

©      Bánh cưới trang trí 5 tầng                                                                              

©      Ăn nhẹ cho cô dâu và chú rể trước buổi tiệc                                                  

©      Tặng xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ đón rước dâu (nội thành)                                    

Hoặc đàn organ và nhạc công trong tiệc (02 giờ)

©      Pháo hoa kim tuyến (2 lần)                                                                              

©      Tặng 01 tiết mục múa hiện đại trong tiệc                                                        

©      Giảm 80% giá dịch vụ màn hình LED                                                             

©      Tặng quà kỷ niệm 01 năm ngày cưới

800.000Đ

 300.000 Đ

700.000 Đ

250.000 Đ

500.000 Đ

800.000 Đ

1.500.000 Đ

    500.000 Đ

300.000 Đ

200.000 Đ

500.000 Đ

150.000 Đ

800.000 Đ


    400.000 Đ

1.200.000 Đ

4.000.000 Đ

Khuyến mãi từ 31 bàn – 45 bàn :  19.650.000VND

©      Đội khánh tiết đón khách tại cổng chính                                                      

©      Tranh kí tên lưu niệm và 2 cây bút                                                                  

©      Trang trí sân khấu , cổng hoa và đôn hoa                                                         

©      Hoa tươi đặt bàn                                                                                             

©      Trang trí bàn lễ tân đón khách ấn tượng                                                          

©      Bao áo ghế , nơ và khăn ăn                                                                              

©      Vũ đoàn múa khai tiệc                                                                                      

©      MC dẫn chương trình nghi lễ (tiếng Việt)                                                      

©      Tháp ly Champagne và 3 chai rượu mừng                                                      

©      Đá khói cho tháp rượu                                                                                     

©      Trang trí bảng báo lễ thành hôn ,giá để hình cưới                                         

©      Bánh cưới trang trí 5 tầng                                                                               

©          Tặng xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ đón rước dâu (nội thành)                                  

©          01 tiết mục múa hiện đại                                                                             

©          MC dẫn chương trình sau nghi lễ                                                                  

©          Trang trí bàn tiệc đặc biệt cho 2 họ                                                              

©          Ăn nhẹ cho hai họ trước buổi tiệc (08 người)                                             

©          Tặng pháo hoa kim tuyến (2 lần)                                                                  

©          Tặng đàn organ và nhạc công trong tiệc (02 giờ)                                         

©          Tặng 01 ca sĩ hát 02 bài trong tiệc                                                                

©          Tặng dịch vụ : 01áo cưới và 01lần trang điểm tại Studio Vuông Tròn

©          Tặng màn hình LED                                                                                        

©      Tặng quà kỷ niệm 01 năm ngày cưới


800.000 Đ

400.000 Đ

700.000 Đ

350.000 Đ

500.000 Đ

800.000 Đ

1.500.000 Đ

500.000 Đ

400.000 Đ

200.000 Đ

200.000 Đ

500.000 Đ

800.000 Đ

1.200.000 Đ

300.000 Đ

500.000 Đ

1.000.000 Đ

400.000 Đ

1.200.000 Đ

500.000 Đ

2.000.000 Đ

5.000.000 Đ

Khuyến mãi từ 46 bàn – 75 bàn : 28.950.000VNĐ


©      Đội khánh tiết đón khách tại cổng chính

©      Sổ ký tên lưu niệm

©      Trang trí sân khấu , cổng hoa và đôn hoa

©      Hoa tươi đặt bàn

©      Trang trí bàn lễ tân đón khách ấn tượng với hoa tươi

©      Bao áo ghế , nơ và khăn ăn

©      Vũ đoàn múa khai tiệc

©      MC dẫn chương trình suốt tiệc (tiếng Việt)

©      Tháp ly Champagne và 3 chai rượu mừng

©      Đá khói cho tháp rượu

©      Trang trí bảng báo lễ thành hôn, giá để hình

©      Bánh cưới trang trí 5 tầng (tặng 1 tầng thật)

©          Tặng Siêu Xe đón dâu (trong phạm vi thành phố Nha Trang)

(Lịch chạy xe còn trống)

©          01 tiết mục múa hiện đại

©          Trang trí bàn tiệc đặc biệt cho 2 họ

©          Ăn nhẹ cho hai họ trước buổi tiệc (08 người)

©          Tặng pháo hoa kim tuyến (2 lần)

©          Tặng ban nhạc không ca sĩ (1,5 giờ)

©          Tặng 01 bàn tiệc

©          Tặng dịch vụ : 01áo cưới và 01lần trang điểm tại Studio Vuông Tròn                

©          Tặng màn hình LED

©          Khuyến mãi giá nước tính theo Giá Đại Lý

©          Tặng quà kỷ niệm 01 năm ngày cưới

    800.000 Đ

600.000 Đ

700.000 Đ

460.000 Đ

800.000 Đ

800.000 Đ

1.500.000 Đ

800.000 Đ

400.000 Đ

200.000 Đ

200.000 Đ

700.000 Đ1.200.000 Đ

500.000 Đ

1.000.000 Đ

400.000 Đ

2.500.000 Đ

1.950.000 Đ

2.000.000 Đ

5.000.000 Đ

5.640.000 Đ

Khuyến mãi từ 76 bàn trở lên   : 53.410.000VNĐ

©      Đội khánh tiết đón khách tại cổng chính                                                         

©      Sổ ký tên lưu niệm                                                                                           

©      Trang trí sân khấu , cổng hoa và đôn hoa                                                        

©      Hoa tươi đặt bàn                                                                                               

©      Trang trí bàn lễ tân đón khách ấn tượng với hoa tươi                                     

©      Bao áo ghế , nơ và khăn ăn                                                                               

©      Vũ đoàn múa khai tiệc                                                                                      

©      02 MC dẫn chương trình nghi lễ (tiếng Việt)                                                 

©      Tháp ly Champagne và 4 chai rượu mừng                                                       

©      Đá khói cho tháp rượu                                                                                      

©      Trang trí bảng báo lễ thành hôn ,giá để hình cưới                                          

©      Bánh cưới trang trí 07 tầng(Tặng 1 tầng thật)                                                

©          Tặng Siêu Xe đón dâu (trong phạm vi thành phố Nha Trang)                      

©          01 tiết mục múa hiện đại                                                                               

©          MC dẫn chương trình sau nghi lễ                                                                 

©          Trang trí bàn tiệc đặc biệt cho 2 họ                                                              

©          Ăn nhẹ cho hai họ trước buổi tiệc (08 người)                                            

©          Tặng pháo hoa kim tuyến (2 lần)                                                                   

©          Tặng 01 bàn tiệc ăn thử trước tiệc(10 người)                                              

©          Khuyến mãi giá nước tính theo Giá Đại Lý                                                

©          Tặng 01 bàn tiệc                                                                                             

©          Tặng dịch vụ:01 áo cưới và 01 lần trang điểm tại Studio Vuông Tròn

©          Tặng ban nhạc (1,5 giờ) và 02 ca sĩ hát trong tiệc                                       

©          Tặng backdrop chụp hình                                                                              

©          Miễn phí 02 màn hình LED                                                                           

©          Tặng quà kỷ niệm 01 năm ngày cưới

800.000 Đ

800.000 Đ

700.000 Đ

760.000 Đ

1.000.000 Đ

1.000.000 Đ

1.500.000 Đ

900.000 Đ

500.000 Đ

200.000 Đ

200.000 Đ

1.000.000 Đ

4.000.000 Đ

1.200.000 Đ

300.000 Đ

500.000 Đ

1.000.000 Đ

400.000 Đ

2.000.000 Đ

12.000.000 Đ

2.000.000 Đ

      2.000.000 Đ

3.500.000 Đ

1.500.000 Đ

10.000.000 Đ

Chương trình chỉ áp dụng cho số lượng bàn tiệc được đặt chính thức .

Tất cả quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền

ÁP DỤNG TỪ 01/10/ 2018 ĐẾN 31/03/2019

Đặc biệt :  - Giảm 10% trên giá thực đơn cho Tiệc Đãi Họ tại Trung Tâm Âu Lạc Thịnh.

- Giảm 5% trên giá thực đơn cho tất cả các tiệc cưới đặt lần 02( Người Thân Trong Gia Đình) và buổi trưa từ 100 khách trở lên.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

©          Phí phục vụ thức uống (bia + nước ngọt) khách mang vào                             140.000Đ/bàn

©          Khăn lạnh + đậu phộng khai vị                                                                             40.000Đ/bàn

©          Ban nhạc (guitar, bass, drum, organ)                                                              2.500.000 Đ/1,5h

©          Ban nhạc (guitar, bass, drum, organ) + Saxophone                                       3.000.000 Đ/1,5h

©          Violon + Guita                                                                                                  2.000.000 Đ/1,5h

©          Đàn Organ                                                                                                        1.200.000 Đ/2h

©          Khách mang ban nhạc vào, tính phí điện                                                        1.500.000 Đ

©          Ca sĩ hát 02 bài                                                                                                   500.000 Đ

©          MC dẫn chương trình sau nghi lễ                                                                      300.000 Đ

©          Đá khói cho tháp rượu                                                                                        200.000 Đ

©          Vũ Đoàn múa khai tiệc                                                                                    1.500.000 Đ

©          Backdrop chụp hình                                                                                         1.500.000 Đ 

©          Trang trí bong bóng trong tiệc (100 quả)                                                          700.000 Đ

©          Dịch vụ màn hình LED                                                                                    5.000.000 Đ

©          Trang trí  Hoa Tươi Xe đón dâu                                                                     1.000.000đ/lần

©          02 Siêu xe BMW(X3, 528i GT)- tối đa 4 giờ                                             4.000.000đ /lần/xe

Lưu ý : Siêu xe chỉ áp dụng khi lộ trình cho phép và lịch chạy xe còn trống.

Lưu ý : Giá thực đơn, thức uống, dịch vụ có thể thay đổi theo từng thời điểm .

PHƯƠNG THỨC ĐẶT CỌC

  • Đặt cọc giữ chỗ :

-         Sảnh tiệc từ 30 bàn trở xuống : 3.000.000 Đ

-         Sảnh tiệc trên 30 bàn : 5.000.000 Đ

  • Đặt cọc hợp đồng : Trước ngày đãi tiệc 01 tháng, Quý khách chọn thực đơn và ký hợp đồng. Khi ký hợp đồng, Quý khách đặt cọc hợp đồng thêm 30% tổng giá trị thực đơn đã chọn.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Quý khách thanh toán số tiền còn lại ngay sau khi kết thúc tiệc.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban Yến Tiệc Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Âu Lạc Thịnh

75A Nguyễn Thị Minh Khai – Nha Trang

0258. 3516060 hoặc Văn Hùng : 0914.014.524 – Kiều Trang: 0924.695.567