Trang chủ
Thực đơn cơm đoàn.
09:49 | 20/02/2017
Trung Tâm Hội Nghị Tiệc cưới Âu Lạc Thịnh xin gửi đến Quý Khách bộ thực đơn cho khách đoàn trong nước. Bộ thực đơn được áp dụng từ ngày 01/01/2017.

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI ÂU LẠC THỊNH
Địa chỉ: 75A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0583.516060 - Fax: 0583.516068
Email liên hệ: sales@aulacthinh.com.vn