Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024

Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024

Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024

Bao gồm nước suốt tiệc (18h00-20h30) Bia Heineken chai, Nước ngọt lon, Nước suối

Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024
Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024
Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024
Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024
Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024
Thực đơn trọn gói Bia Heineken 2024
© 2020 - Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh
Thiết kế và phát triển bởi SweetSoft JSC
server-notice